+31 522 467 000

Upgraden van uw huidige vastgoed om de waarde en het gebruikerscomfort te verhogen

Управляющих техническим состоянием строений

Heeft u in kaart wat het rendement is van uw huidige vastgoed? En bent u benieuwd hoe u dat rendement kan verhogen? Onze service, advies en onderhoud divisie GevelBeheer-Nederland kan dit inzichtelijk maken en de waarde van uw vastgoed verhogen.

GevelBeheer-Nederland is gespecialiseerd in het revitaliseren en upgraden van bestaande gebouwen. Nadat de gehele gevel in kaart gebracht is middels een nulmeting kan GevelBeheer-Nederland een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP) schrijven. Met een MJOP kan het energielevel en gebruikerscomfort verhoogd worden wat resulteert in een hogere waarde van uw vastgoed. De diensten van GevelBeheer-Nederland zijn onder te verdelen in drie categorieën: service, advies en onderhoud.

Service

Wij verlenen service om de functionaliteit en werking van diverse gevelonderdelen te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn: hang- en sluitwerk repareren of vervangen, smeren en gangbaar maken van draaiende delen, kitvoegen aanbrengen of vervangen en het vervangen van beglazing. Natuurlijk kan het voorkomen dat door omstandigheden direct ingespeeld moet worden op schade. Onze planning is in staat om onze monteurs overal in Nederland in te zetten in geval van calamiteiten.

Ruit vervangen
Ruit vervangen

Advies

Bij adviestrajecten wordt GevelAdvies ingeschakeld. Geveladvies is gespecialiseerd in alle soorten gevels en kunt u, ongeacht het materiaal of de vraag, van deskundig advies voorzien. Onze advisering is onder te verdelen in vijf kernpunten: 1. Nulmeting (inventarisatie) 2. Duurzaamheidsadvies (economische levensduur verlengen) 3. Domotica (integratie van technologie) 4. Onderhoudsadvies (technische levensduur verlengen) 5. Kwaliteitsadvies (mobiel testen en keuringen).

Voorkomen is beter dan verhelpen 

Otto Koops Directeur GevelBeheer-Nederland  

Onderhoud

Preventief onderhoud aan diverse gevelonderdelen bevordert op technisch en economisch verantwoorde wijze het in stand houden van uw onroerend goed. Om leveranciersgarantie te waarborgen is het belangrijk periodiek onderhoud te plegen. Wij kunnen, conform de geldende garantievoorwaarden, het periodiek onderhoud voor u uitvoeren.

Rollecate op Twitter

Volg ons
июня 11, 2019
15:50:28
Rollecate B.V., opgericht 9 juni 1954 bestaat nu 65 jaar! Met veel plezier en vol enthousiasme gaan wij uiteraard…