Onze merken

Hier vindt u een overzicht van alle websites binnen de Rollecate Groep. Klik op een logo om naar de website van de desbetreffende zusteronderneming te gaan.

+31 522 467 000

Duurzaam in beleid, processen en materialen

Duurzaamheid

Een gezonde leefomgeving is erg belangrijk. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. De huidige generatie kinderen maar ook de generaties daarna moeten een gezonde nalatenschap krijgen en geen belaste erfenis. Wij zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kernpunten moeten zijn bij iedere onderneming.

Het milieubeleid van Rollecate Groep luidt als volgt:

Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

Het accent van de milieuvriendelijke werkwijze ligt op energiebesparing en afvalreductie. De in de milieuwetten aangegeven regels geven het kader aan waarbinnen moet worden gewerkt. 

Wanneer de stand van de techniek het mogelijk maakt, om binnen de bedrijfsprocessen van Rollecate Groep gebruik te maken van minder milieu belastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn.

Het is onze intentie te streven naar een continue verbetering van al onze bedrijfsprocessen. Ook willen we onze toonaangevendheid als gevelbouwer doortrekken naar een groen en duurzaam imago waarbij de drie P's centraal staan: People, Planet en Profit. 

Milieu certificering

Wij hebben al sinds 1994 het NEN-ISO 14001 gecertificeerde milieuzorgsysteem in huis. Zowel huidige als toekomstige energie prestatie normeringen vormen het uitgangspunt bij onze systemen en bieden u daarmee de mogelijkheid om een milieubewuste keuze te realiseren. Daarnaast nemen wij via onze brancheorganisaties deel aan MRPI (milieu relevante product informatie) afspraken.

PV cellen
PV cellen
 

Rollecate op Twitter

Volg ons
jun 11, 2019
15:50:28
Rollecate B.V., opgericht 9 juni 1954 bestaat nu 65 jaar! Met veel plezier en vol enthousiasme gaan wij uiteraard…