Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een gezonde leefomgeving is erg belangrijk. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. De huidige generatie kinderen maar ook de generaties daarna moeten een gezonde nalatenschap krijgen en geen belaste erfenis. Wij zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kernpunten moeten zijn bij iedere onderneming.

Het milieubeleid van Rollecate Groep luidt als volgt:

Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

Het accent van de milieuvriendelijke werkwijze ligt op energiebesparing en afvalreductie. De in de milieuwetten aangegeven regels geven het kader aan waarbinnen moet worden gewerkt. 

Wanneer de stand van de techniek het mogelijk maakt, om binnen de bedrijfsprocessen van Rollecate Groep gebruik te maken van minder milieubelastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn.

Het is onze intentie te streven naar een continue verbetering van al onze bedrijfsprocessen. Ook willen we onze toonaangevendheid als gevelbouwer doortrekken naar een groen en duurzaam imago waarbij de drie P's centraal staan: People, Planet en Profit. 

Milieu certificering

Wij hebben al sinds 1994 het NEN-ISO 14001 gecertificeerde milieuzorgsysteem in huis. Zowel huidige als toekomstige energie prestatie normeringen vormen het uitgangspunt bij onze systemen en bieden u daarmee de mogelijkheid om een milieubewuste keuze te realiseren. Daarnaast nemen wij via onze brancheorganisaties deel aan MRPI (milieu relevante product informatie) afspraken.

PV cellen
PV cellen

Recycling

Om garantie te bieden dat gebruikt bouw-aluminium gerecycled wordt tot nieuwe, hoogwaardige bouwproducten is de Stichting Alu Eco opgericht door de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers (VAS) en de VMRG. Als VMRG-lid zijn wij zeer betrokken bij deze ontwikkelingen. Stichting Alu Eco zorgt in de gevelbouw voor onder andere het beheren van de recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Ook alle kunststof kozijnen, glas en onderdelen worden volledig gerecycled. Naast nieuw kunststof worden alleen hoogwaardige recyclebare materialen gebruikt zonder toe te geven op de productkwaliteit. Profine, onze leverancier van kunststof profielen, ondersteunt dit middels haar Greenline visie. Ketensamenwerking is hier essentieel.

Service en Onderhoud

Uiteraard werken wij ook hard aan correct onderhoud en service aan gebouwen. Hierdoor wordt de kwaliteit, comfort en levensduur verlengd. Dit gebeurt door middel van correctief en periodiek preventief onderhoud en advies, maar ook door deel te nemen aan innovatieve project zoals FaSA (Façade Service Applicatie) en Madaster.

Bij FaSA wordt samen met diverse andere partijen samengewerkt aan een nieuw platform: Om alle gebouwen en (corporatie)woningen in de toekomst goed te onderhouden zijn innovatieve oplossingen nodig. Een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Met deze applicatie wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar ook het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld. De corporaties die bij de ontwikkeling van FaSA zijn betrokken zien de applicatie als een manier om de betaalbaarheid van woningen te vergroten vanwege lagere onderhoudskosten. Daarnaast maakt deze technologie het volgens de gevelindustrie mogelijk om de waarde van vastgoed over een langere termijn nauwkeuriger te bepalen. Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie.

Madaster is een platform dat een materialenpaspoort aan biedt voor de bestaande en nieuwe gebouwen om materialen die identiteit te geven. “Het Madaster is het Kadaster maar dan voor materialen”. Madaster ziet een gebouw als een depot van materialen met een bepaalde waarde. Door al deze materialen op te nemen in een materialen paspoort krijgen deze materialen een identiteit. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en het besparen van kosten op het gebruik van materialen wordt zo eenvoudiger. Het betere inzicht in het gebruik van materialen zal de circulaire economie en daarmee betere ontwerp oplossingen voor gebouwen stimuleren.