LEAN en BIM

BIM (Bouw Informatie Model) is niet meer weg te denken uit het hedendaagse bouwproces. Waar we vroeger de tekentafel hadden staan, konden we dankzij de komst van de computer al een stuk sneller werken. Alleen daarmee waren we er echter nog niet. Ondanks dat het vervaardigen van digitaal 2D tekenwerk een aanzienlijke tijdsreductie teweeg bracht liepen we nog steeds tegen problemen aan. Zaken die niet direct op 2D tekenwerk konden worden geconstateerd kan een probleem geven tijdens de bouw. Hierdoor was een 3D model de volgende stap. 

LEAN is een verbeterfilosofie die door onze organisatie is omarmd om voor de lange termijn een cultuur van continue verbetering te realiseren met focus op de klant. Door toepassing van deze filosofie wordt gewaarborgd dat processen continu efficiënt en doeltreffend ingericht worden of blijven. Dit betekent dat de filosofie achter LEAN onderdeel is gemaakt van de gehele organisatie.

Willen we zoveel mogelijk problemen in een bouw van te voren ondervangen en gezamenlijk oplossen, dan is het vervaardigen van een 3D model de ideale oplossing!

BIM

Met BIM zijn we er anno nu mee bezig om het bouwwerk eerst een keer volledig digitaal op te bouwen. Wanneer alle betrokken partijen hun eigen element eerst 3D modelleren kunnen er gedurende het voortraject sessies (zogenaamde clachsessies) worden gehouden waar de partijen in 3D kunnen zien of ze elkaar niet in de weg zitten.

Naast de gemakken die we ondervinden door de clashsessies, biedt een BIM ook gemakken voor de toekomst. Met de 'I' van informatie koppelen we namelijk ook nog een zee aan informatie aan de  modellen. U kunt hierbij denken aan productspecificaties, aantallen en afmetingen van aanwezige  bouwonderdelen met bijvoorbeeld bijbehorende onderhoudscontracten. Afhankelijk van de wens van de klant kan de hoeveelheid informatie per project variëren.

 

Rollecate wil in deze ontwikkelingen vooraanstaand zijn. Als één van de grootste gevelbouwers van Nederland zien we dat een groot deel van de nieuwe opdrachten worden aangevlogen in BIM. Wij proberen onze medewerkers, organisatie breed, zoveel mogelijk te laten werken met deze nieuwe standaard. In de basis werkt men met een model_viewer en assisteert ons BIM team de organisatie indien diepgaande kennis gewenst is.
Om goed mee te draaien in BIM kiest Rollecate ervoor om haar gevelengineering te vervaardigen met Revit. Dagelijks is ons BIM-team er mee bezig hun kennis uit te breiden en de workflow hierin te verbeteren en verder te ontwikkelen.

LEAN

Onze LEAN methodiek heeft als doel om slimmer te werken. De klant staat daarbij centraal door  alleen handelingen te verrichten die waarde toevoegen voor onze  klanten. Alle niet waarde toevoegende handelingen zijn overbodig en resulteren slechts in een langere doorlooptijd. Wij richten ons op het elimineren van verspillingen en het continue verbeteren van het proces. Slimmer  werken wordt mede gerealiseerd omdat iedereen samen werkt en open staat voor nieuwe ideeën. Een kortere doorlooptijd van het gehele proces aanvraag tot en met de oplevering is daarvan het resultaat.

Binnen onze project organisatie worden continue slagen gemaakt om het proces te optimaliseren en te verbeteren. Dit geldt ook voor onze productie-units en de montage van onze producten op verschillende projecten. Wij zijn alert op mogelijk optredende verspillingen en deze op te lossen indien deze zich voordoen. De input van de productieprocessen zoals de logistieke organisatie, de bewerkingen en de output zijn optimaal op elkaar afgestemd. De productie-units zijn voorzien van de modernste machines. Het overlag m.b.t. LEAN, kwaliteit, ARBO en milieu vindt dagelijks plaats middels zogenaamde dag starts. Hierbij wordt de Scrum methode toegepast.

Being LEAN isn’t the goal, it’s a method for reaching goals

Naast de interne ervaring hebben wij ook uitgebreid ervaring met LEAN planning en werkmethodes op de bouwplaats. Verschillende projecten zijn in samenwerking met betreffende aannemers LEAN gerealiseerd:

  • ROC Noorderpoort
  • The Edge, Amsterdam
  • Spoorstrip West, Zaandam
  • Plein 1944, Nijmegen
  • Thialf, Heerenveen

Lean Rollecate is: 
* Elke week zichtbare veranderingen.
* Uitkomsten worden geïmplementeerd en omgezet naar nieuwe standaarden.
* Nieuwe standaarden worden omgezet naar 1-puntslessen.
* Is kennis borgen en mensen opleiden