LEAN & BIM

Kumij is lid van PKBN. In dit platform wordt met name door marktpartijen en opdrachtgevers  gekeken naar ketenintegratie. Doordat alle marktpartijen (corporaties, aannemers, schilders en leveranciers) aanwezig zijn worden succesverhalen en knelpunten breed in het platform besproken waardoor ketenintegratie verder doorontwikkeld wordt. Ketenintegratie zal vaak custom made gemaakt moeten worden. Basis van ketenintegratie zal zijn: VERTROUWEN.

LEAN

LEAN is voornamelijk gericht op het voorkomen van verspilling (geld, grondstoffen, tijd). Kumij heeft met een aantal partijen (corporaties, aannemers) raamwerkovereenkomsten. Voordelen van de raamwerkovereenkomsten zijn:

- Vaste afspraken over prijsstelling
- Vaste afspraken over planning
- Vaste afspraken over techniek

Vanuit het LEAN principe worden door deze raamwerkovereenkomsten een groot aantal verspillingen voorkomen. Daarnaast wordt er altijd met vaste contactpersonen gewerkt wat de kans op fouten nihil maakt.

Daarnaast is Kumij voor diverse projecten ook door opdrachtgevers betrokken in zogenaamde LEAN-sessies. We denken met de opdrachtgever en de andere betrokken partijen mee, teneinde het project zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren en (faal)kosten te besparen.

BIM

Om ons te blijven ontwikkelen en koploper te blijven in kozijnenland, is Kumij samen met Rollecate gestart met een BIM traject. BIM betekent Bouw Informatie Model. Van architect tot toeleverancier maakt men gebruik van één gezamenlijk 3D-model van het bouwwerk. De architect begint met een eenvoudige basis, waarna alle partijen hun beschikbare  informatie er aan toe kunnen voegen en de voor hun benodigde informatie voor hun werkzaamheden er weer uit kunnen halen. Voordeel is dat knelpunten al voor het begin van de bouw,  worden opgespoord en opgelost, waardoor (faal)kosten verminderen.

Kumij kan zowel op LOD300 als LOD400 haar producten integreren in het door de opdrachtgever aangeleverde 3D-model. Inmiddels zijn er met een aantal grotere aannemers een paar pilotprojecten opgestart.

Voor een ieder die meer wil weten over wat BIM precies inhoudt, staat er op YouTube een leuk informatief filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=F6dH3c8abHQ.