Nieuw in opdracht: ZP7 Hanzehogeschool te Groningen

Nieuw in opdracht: ZP7 Hanzehogeschool te Groningen

Rollecate gaat in samenwerking met BAM Bouw en Techniek de nieuwbouw en renovatie van het campuscomplex aan Zernikeplein 7 (ZP7) van Hanzehogeschool in Groningen realiseren. Hierbij is Rollecate aanspreekpunt voor de gevels. Met de ver- en nieuwbouw van ZP7 moet een duurzame en adequate studeer- en werkomgeving worden gerealiseerd, met een totaal bruto vloeroppervlak van 31.000 m2.

Toegankelijke opzet

Het nieuwe ZP7-complex – een ontwerp van JHK Architecten – krijgt een open opzet met een hoofdstraat als verbindend element. Gefaseerd zullen een aantal bouwdelen gesloopt worden, die samen een bruto vloeroppervlak hebben van 16.700 m2. Het hart van het complex, waar onder meer het Atrium en de Van OlstToren zijn gevestigd, zal blijven staan en daar omheen wordt nieuwbouw gerealiseerd van circa 15.000 m2. Het Atrium vormt het kruis- en ontmoetingspunt. De omliggende nieuw gerealiseerde bouwdelen creëren ruimte voor onder andere een FoodPlaza, een conferentiecentrum en het Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Ook worden er binnentuinen gecreëerd, met verblijfsruimtes voor ontspanning, die ook zorgen voor veel licht in de gebouwdelen. Tijdens de werkzaamheden kunnen studenten en docenten gebruik blijven maken van het gebouw.

Aardbevingsveiligheid

Naast de nieuw- en verbouw van ZP7 is het aardbevingsveilig maken van het complex een wezenlijk onderdeel van het project. De constructie van de bestaande bouwdelen dient daarvoor te worden aangepast. Hiervoor zijn verschillende constructieve en installatietechnische ingrepen nodig. Bij het aardbevingsveilig maken van de constructie is ook de bestaande Van OlstToren inbegrepen.

Rollecate is trots om voor dit project zowel aluminium kozijnen en vliesgevels als stalen kozijnen te mogen leveren. ​

Aannemer: BAM Bouw en Techniek regio Noord
Architect: JHK Architecten
Opdrachtgever: Hanzehogeschool Groningen

Rollecate, als het om gevels gaat!