General Data Protection Regulation (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Wij hebben privacy en gegevensbescherming van al onze relaties hoog in het vaandel staan. Wij nemen daarom de nodige maatregelen om dit te borgen.

Het afgelopen jaar zijn er uitvoerige assessments en audits gedaan om onze systemen en processen te beoordelen in relatie met de nieuwe wetgeving. Op basis van deze analyses zijn het beveiligingsbeleid en gerelateerde procedures aangepast aan de GDPR-eisen.

Onze privacy policy is verder aangescherpt en adequate beveiligingsmaatregelen zijn genomen. De informatiebeveiliging binnen Rollecate is verder geoptimaliseerd, waarbij ICT een grote rol speelt. Onder andere door gegevens standaard te versleutelen, kwetsbaarheden ogenblikkelijk te patchen en toegang tot data zo secuur mogelijk af te schermen.

Rollecate Groep neemt niet alleen u als relatie, maar ook uw privacy en gegevensbescherming uiterst serieus. Wij zullen daarom uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid, veilig en op de juiste manier beheren.